Kako proizvodimo i trošimo električnu energiju u Hrvatskoj?


U Hrvatskoj je u 2015. godini ukupno potrošeno 17 772 GWh električne energije[1]. Od toga smo sami proizveli 10 983 GWh, što zadovoljava 62% hrvatskih potreba za električnom energijom, dok je ostatak namiren uvozom. Najveći proizvođači električne energije u Hrvatskoj su: hidroelektrane (59%), termoelektrane (21%), javne i industrijske toplane (11%) te vjetroelektrane (7%). Ostali izvori energije, uključujući solarne elektrane, čine manje od 1% ukupno proizvedene električne energije.

Gubici prijenosa i distribucije su iznosili 2 038 GWh tako da količina energije koja je dospjela u električne uređaje potrošača iznosi 15 734 GWh. Najviše električne energije su potrošila kućanstva, točnije 6 202 GWh, nakon kojih slijedi uslužni sektor te industrija. U nastavku pogledajte interaktivni shematski prikaz proizvodnje i potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Za više detalja pređite mišem preko pojedinih ilustracija.

 

1 000 GWh =

 

Radi lakše predodžbe navedenih podataka spomenut ćemo da je 1 000 GWh otprilike jednako količini energije koja bi bila potrebna kada bi svaki stanovnik u Hrvatskoj svakog dana tijekom jedne godine sat vremena koristio perilicu rublja (to jest kada bi svaki stanovnik potrošio 652 Wh dnevno). Ukoliko ravnomjerno raspodijelimo ukupnu potrošnju električne energije u kućanstvima u 2015. godini na sve stanovnike, dolazimo do potrošnje od 4 042 Wh dnevno po stanovniku , ili 11 333 Wh dnevno po kućanstvu.

 

PROIZVODNJA
Vjetroelektrane
792 GWh

[1] Izvor svih podataka je DZS