Koje je godine Hrvatska imala najveći broj turističkih noćenja?


Prethodna 2016. godina bila je prva godina u kojoj se hrvatski turizam uspio značajno odmaknuti od rezultata postignutih prije 30 godina. Povijesni razvoj hrvatskog turizma najviše je obilježio Domovinski rat, što se jasno može iščitati iz interaktivnog grafikona[1] na kojem su prikazani podaci o broju noćenja kroz razdoblje od 70 godina. Za više informacija o pojedinoj godini prijeđite mišem preko stupca.

 

1946. 1948. 1947. 1950. 1949. 1952. 1951. 1954. 1953. 1956. 1955. 1958. 1957. 1960. 1959. 1962. 1961. 1964. 1963. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. domaći turisti strani turisti strani i domaći turisti Broj noćenja od 1946. do 2016. 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 0 5 000 000 15 000 000 25 000 000 35 000 000 45 000 000 55 000 000 65 000 000 75 000 000 80 000 000

 

Rekord iz 1987. godine od 59 730 000 noćenja stranih turista prijeđen je tek 2014. godine, dok je rekord iz 1986. godine od 68 216 000 ukupnog broja noćenja domaćih i stranih turista prijeđen tek 2015. godine. U 2016. godini broj noćenja stranih turista bio je za 12 430 000 veći nego rekordne 1987. godine, dok je broj noćenja stranih i domaćih turista bio za 9 834 000 veći nego rekordne 1986. godine.

Usporedba sa 80-im godinama prošlog stoljeća uvijek povlači pitanje strukture gostiju. Na sljedećem interaktivnom grafikonu[2] prikazan je odnos broja noćenja turista prema zemlji prebivališta u 1986. i 2016. godini.

 

5 000 000 10 000 000 13 000 000 15 000 000 18 000 000 17 000 000 16 000 000 2 000 000 1 000 000 0 3 000 000 4 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 11 000 000 12 000 000 14 000 000 2016. 1986. Broj noćenja prema zemlji prebivališta 1986. i 2016. ostalezemlje

 

U 2016. godini u odnosu na 1986. godinu broj noćenja turista iz Njemačke i Slovenije je ostao gotovo nepromijenjen. Najveći gubitak u broju noćenja u odnosu na 1986. dogodio se kod broja noćenja turista iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, te zanimljivo - Ujedinjenog Kraljevstva. Gubitak u broju noćenja iz navedenih zemalja nadoknađen je ponajprije turistima iz područja istočne i središnje Europe: Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i Austrije, ali i povećanjima u broju noćenja kod svih ostalih zemlja.

U grafikonu[3][4] koji slijedi, napravljena je usporedba Hrvatske s Italijom i Grčkom u broju noćenja stranih turista za razdoblje od 1977. do 2015. godine.

 

 

Usporedba broja noćenja stranih turista u Hrvatskoj s istim podacima za Italiju i Grčku pokazuje kako su ove dvije zemlje u 2015. godini svoje rezultate postignute krajem 80-ih udvostručile, dok je Hrvatska svoj rezultat iz kraja 80-ih dostigla tek nedavno.

 

 

[1] Izvor podataka: Za 2016. i 2015. godinu: Statističko priopćenje 4.3.2, Tablica 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, Državni zavod za statistiku; Za 1977. – 2014. godinu: Statističko izvješće 1539, Tablica 1.2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA OD 1977. DO 2014., Državni zavod za statistiku; Za 1944. – 1976. godinu: DOKUMENTACIJA 670: TURIZAM U 1986, Tablica 1.2. Turisti i noćenja od 1946. do 1986. godine, Republički zavod za statistiku SR Hrvatske (publikacija se može pronaći u knjižnici Državnog zavoda za statistiku).

[2] Izvor podataka: Za 2016. godinu: Statističko priopćenje 4.3.2, Tablica 2. DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA, Državni zavod za statistiku; Za 1986. godinu: DOKUMENTACIJA 670: TURIZAM U 1986, Talica 1.6. Turisti i noćenja prema zemljama pripadnosti (u tisućama), Republički zavod za statistiku SR Hrvatske (publikacija se može pronaći u knjižnici Državnog zavoda za statistiku).

[3] Zbog različitih metodologija koje su ove tri zemlje koristile prilikom izračuna broja noćenja stranih turista potpuna usporedivost je moguća tek od 2012. godine. Međutim, podaci na kojima je izrađen ovaj grafikon dovoljno su usporedivi da prikazuju stvarnu sliku razvoja turističke industrije u tri izabrane zemlje.

[4] Izvor podataka: HRVATSKA (Za 2015. godinu: Statističko priopćenje 4.3.2, Tablica 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, Državni zavod za statistiku; Za 1977. – 2014. godinu: Statističko izvješće 1539, Tablica 1.2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA OD 1977. DO 2014., Državni zavod za statistiku), ITALIJA (Za 2011. – 2015. godinu: Nights spent at tourist accommodation establishments (tour_occ_ninat), EUROSTAT; Za 1977 – 2010. godinu: Istat Timeseries, Occupancy in hotels and similar establishments by residence of guests - Years 1956-2010, ISTAT), GRČKA (Za 1994. – 2015. godinu: Nights spent at tourist accommodation establishments (tour_occ_ninat), EUROSTAT; Za 1977. - 1993. godinu: Digital Libarary (ELSTAT), SPECIAL PUBLICATIONS: Tourism, Hellenic Statistical Authority).

Broj noćenja
80 000 000