Tko prima plaću iz državnog proračuna?Iz državnog proračuna u 2015. godini je za plaće, rashode za zaposlene, doprinose na plaće i naknade ostalih troškova zaposlenima utrošeno ukupno oko 26 miljardi kuna. Kada bi sve osobe koje primaju plaću iz državnog proračuna smjestili u jednu zgradu, na način da je veličina prostora koju zaposlenik zauzima razmjerna veličini plaće koju prima, takva bi zgrada izgledala kao na slici ispod.

Zgrada

Najveći dio (2/5 zgrade) bio bi rezerviran za odgajatelje, učitelje i profesore te ostale zaposlene osobe unutar sustava obrazovanja. Jedna petina zgrade bila bi rezervirana za vojnike i policajce, druga petina za medicinare, sudce i odvjetnike te ostalo osoblje unutar bolničkog i pravosudnog sustava Republike Hrvatske. Konačno, otprilike jednu petinu zgrade zauzimali bi činovnici i stručnjaci iz raznih ministarstva, državnih ureda, državnih upravnih organizacija, agencija, zavoda, ravnateljstava, kulturnih ustanova i ostalih institucija čiji zaposlenici primaju plaću iz državnog proračuna.

Nažalost, javno dostupni podaci su tako strukturirani da onemogućavaju cjeloviti prikaz svih iznosa za plaće koje su direktno ili indirektno ishodište u državnoj blagajni. Unutar ove infografike nije bilo moguće uključiti one plaće koje su financirane iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, plaće u javnim institucijama i samostalnim pravnim osoba s javnim ovlastima koja nisu dužna javno objaviti njihov iznos, plaće u trgovačkim društvima, udrugama i organizacijama civilnog društva koje se financiraju iz državnog proračuna, te ogroman broj isplaćenih plaća temeljenih na ugovoru o djelu. Dakle, izvor podataka za ovu infografiku su isključivo tablice o proračunskim korisnicima za 2015. godinu koje su dostupne na internet stranicama Ministarstva financija. Važno je napomenuti da se pojedine institucije dijelom samofinanciraju naplatom usluga korisnicima, izdavanjem kazna ili pomoću parafiskalnih nameta te su tako financirana radna mjesta, zbog nepostojanja sistematiziranih javno dostupnih podataka, također uspjela u tome da ne budu dio ove infografike.

Na dnu stranice se nalazi detaljan interaktivni model ranije opisane zgrade u koju smo smjestili sve proračunske korisnike za 2015. godinu. Svaki kat zgrade predstavlja otprilike 100 milijuna kuna utrošenih za plaće, rashode za zaposlene, doprinose na plaće i naknade ostalih troškova zaposlenima.

APPRRR

Npr. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za isplatu plaća svojih zaposlenika iz proračuna dobiva oko 100,100,000 kuna te stoga u našem modelu zauzima točno jedan kat.

Svaki kat je podijeljen u 20 polja te svako polje predstavlja otprilike 5 milijuna kuna utrošenih u plaće.

DKSZ

Npr. Direkcija za korištenje službenih zrakoplova jest institucija unutar vlade Republike Hrvatske koja je za isplatu plaća svojih zaposlenika u 2015. godini utrošila oko 6,400,000 kuna te je stoga smještena unutar jednog polja.

Ako je više institucija omeđeno ciglenim zidom, to znači da su takve institucije dio više institucionalne cjeline kojoj je na čelu institucija koja se nalazi krajnje lijevo.

MINREG

Npr. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije se sastoji od samog ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima dvije agencije - Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) i Agenciju za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR).

Budući su podaci o ukupnom iznosu za plaće izraženi u milijardama i milijunima kuna te kao takvi nisu intuitivno razumljivi, za svaku je instituciju izračunat iznos koji govori o broju ljudi koji se s tim iznosom može zaposliti na godinu dana ukoliko bi isti imali prosječnu mjesečnu neto plaću u Republici Hrvatskoj koja iznosi 5,600 kn.

USTAVNI

Npr. Ustavni sud Republike Hrvatske vjerojatno nema 206 zaposlenih (sistematizirani podaci o broju zaposlenih unutar raznih institucija koje se ovdje analiziraju nažalost ne spadaju pod javno dostupne podatke). Međutim, iznos koji je institucija Ustavnog suda Republike Hrvatske u 2015. godini utrošila u isplatu plaća, rashoda za zaposlene, doprinosa na plaće i naknada ostalih troškova zaposlenima istovjetan je iznosu koji je potrebno izdvojiti (110,000 kuna godišnje po osobi) za zapošljavanje 206 osoba koji bi imali mjesečnu neto plaću u iznosu od 5,600 kn.

 

 

*OSTALI UREDI UNUTAR VLADE RH: Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske (6,800,000 kn), Ured za udruge (3,600,000 kn), Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (2,100,0000 kn), Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine (1,000,000 kn), Ured za zakonodavstvo (2,800,000 kn), Ured za protokol (800,000 kn), Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (1,400,000 kn), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (2,900,000 kn), Ured za suzbijanje zlouporabe droga (1,600,000 kn), Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (300,000 kn), Ured za ravnopravnost spolova (1,000,000 kn), Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured (3,400,000 kn) i Ured za razminiranje (1,000,000 kn)

*OSTALE MANJE INSTITUCIJE:Agencija za obalni linijski promet (1,600,000 kn), Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (1,600,000 kn), Hrvatski zavod za prostorni razvoj (2,400,000 kn), Zavod za unapređivanje zaštite na radu (700,000 kn), Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (1,500,000 kn), Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (100,000 kn), Hrvatski zavod za telemedicinu (2,000,000 kn), Državnoodvjetničko vijeće (100,000 kn), Državno sudbeno vijeće (800,000 kn), Državna škola za javnu upravu (1,400,000 kn), Hrvatski mjeriteljski institut (500,000 kn) i POVJERENIK ZA INFORMIRANJE (1,600,000 kn)

Izvor podataka za infografiku: Posebni dio Državnog proračuna RH za 2015. g. po proračunskim korisnicima - Ekonomska klasifikacija (Ministarstvo financija)

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EU
UKUPAN IZNOS PLAĆA, RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE I NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
64 600 000 kuna
EKVIVALENT BROJU ZAPOSLENIH (s neto plaćom 5600 kn)
600 zaposlenika