Kako izgleda Hrvatska svedena na jednog čovjeka?

 

Za izradu modela u kojem jedan čovjek predstavlja ukupno stanovništvo Republike Hrvatske poslužit ćemo se podacima iz tablice o trenutačnoj aktivnosti stanovništva dobivenoj na temelju popisa stanovništva iz 2011.[1]Izvor: DZS Podaci grupiraju cjelokupno stanovništvo Hrvatske staro 15 i više godina u nekoliko kategorija kao što je prikazano na slici ispod. [2]Za prikaz postotka prijeđite mišom preko pojedine linije

 

UMIROVLJENICI UČENICI ILISTUDENTI OSOBE KOJE SEBAVE OBAVEZAMAU KUĆANSTVU IOSTALE EKONOMSKINEAKTIVNE OSOBE NEZAPOSLENEOSOBE ZAPOSLENE OSOBE

 

Kako bismo stvorili predodžbu o tome kako izgleda Hrvatska svedena na jednog čovjeka interpretirat ćemo navedene podatke kao podatke o vrsti aktivnosti kojom stanovništvo ispunjava osmosatno radno vrijeme. Budući da je 41% stanovništva u Hrvatskoj koje ima 15 i više godina zaposleno, naš jedan čovjek koji predstavlja Hrvatsku će 41% svog osmosatnog radnog vremena biti ekonomski aktivan. Isto tako, budući da se 29% stanovništva koje ima 15 i više godina nalazi u mirovini znači da će naš jedan čovjek 29% svog osmosatnog radnog vremena mirovati i uživati u svojoj mirovini. U nastavku pogledajte ilustraciju koja prikazuje kako izgleda radni dan jednog čovjeka kada bi njegove aktivnosti bilo istovijetne s ukupnom aktivnošću stanovništva Republike Hrvatske koje ima 15 i više godina.

 

2h i 20minMIROVANJA 1hOBAVLJANJAKUĆANSKIHPOSLOVA 40minUČENJA 40minTRAŽENJAPOSLA 3h i 20minEKONOMSKEAKTIVNOSTI 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

 

Kada bi se Hrvatska sastojala samo od jednog čovjeka on bi mirovao (zbog velikog broja umirovljenika od kojih je 38% mlađe od 65 godina) od 8:00 do 10:20. Zatim bi do 11:00 učio gradivo iz srednje škole i visokih učilišta. Od 11:00 do podne bavio bi se obavljanjem kućanskih poslova i ostalim aktivnostima koje isključuju potragu za zaposlenjem ili ekonomsku aktivnost. Točno u podne bi krenuo u potragu za zaposlenjem na koju bi izgubio 40 minuta. Radio bi 3 sata i 20 minuta, od 12:40 do 16:00.

Valja imati na umu da je svako suvremeno društvo moguće podijeliti na ekonomski aktivnu i ekonomski neaktivnu populaciju budući da u svakom društvu postoje umirovljenici, studenti, kućanice ili nezaposleni. Kako bi bolje ocijenili podatak o tome da Hrvatska svedena na jednog čovjeka radi 3 sata i 20 minuta na dan, napravit ćemo usporedbu sa zemljama Europske Unije.[3]Izvor: Census Hub[4]Za prikaz podataka o postotku zaposlenosti populacije prijeđite mišom preko pojedine linije

 

ISLANDNORVEŠKANIZOZEMSKA NJEMAČKADANSKAUKŠVEDSKAAUSTRIJACIPARFINSKAESTONIJAČEŠKAFRANCUSKARUMUNJSKAIRSKABELGIJAPORTUGALMALTASLOVENIJALATVIJAMAĐARSKALITVAITALIJABUGARSKAŠPANJOLSKAHRVATSKAGRČKA 1h 2h 3h 4h 5h

 

Budući da je 66,5% populacije staro 15 i više godina Islanda zaposleno, Island sveden na jednog čovjeka bi radio 5 sati i 20 minuta. Isto tako, Norveška bi radila 5 sati i 5 minuta, a Nizozemska 4 sata i 45 minuta. Ispod Hrvatske nalazi se jedino Grčka koja bi kada bi je sveli na jednog čovjeka radila 3 sata i 15 minuta.